DISCOUNT visible in shoppingcart

Je winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze Mrs. Ros B.V. website en het lezen van onze gebruiksvoorwaarden. Mrs. Ros is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met registratienummer 78170419 en levert ruitergerelateerde producten en diensten. Personeel van Mrs. Ros en het publiek kunnen deze website gebruiken om daar publiekelijk beschikbare informatie te verkrijgen.

Het gebruik van informatie die via deze website wordt verkregen, is op het eigen risico van de gebruiker.

Mrs. Ros B.V.'s (als portaal) probeert hun best te garanderen dat de beschikbare informatie en het aanbieden van relevante content waarnaar wordt verwezen, volledig en correct is. Mrs. Ros kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie die via deze website wordt verkregen. Mrs. Ros zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de aangeboden diensten, direct of indirect. Dit geldt meer specifiek voor de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of van de daarin opgenomen informatie. De pagina's zijn niet gegarandeerd volledig, correct of up-to-date. Mrs. Ros biedt geen garanties op enigerlei wijze, vorm of vorm.

De website van Mrs. Ros B.V.s bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Mrs. Ros vallen. Deze links werden vermeld om te dienen als informatie voor onze gebruikers en doelgroep. Ook werden de links in goed vertrouwen geselecteerd. Mrs. Ros heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Mrs. Ros garandeert niets wat betreft de inhoud, gegevens, suggesties, verklaringen, software, producten of enig ander materiaal dat op deze websites of bronnen wordt gevonden, noch kan Mrs. Ros ter verantwoording worden gesteld.

De correcte werking van een (hoge snelheid) internetverbinding valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Mrs. Ros ' B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid op welke manier dan ook voor de schade die kan ontstaan wanneer de (hoge snelheid) internetprovider zijn taken niet nakomt. Mrs. Ros B.V. vrijwaart zich tegen elke vorm van verantwoording met betrekking tot een beperkte en/of belemmerde toegang tot haar diensten, overigens, Mrs. Ros B.V. biedt geen enkele garantie als het gaat om de juiste werking van de website van Mrs. Ros B.V. Mrs. Ros B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die aanwezig kunnen zijn op haar website of server die toegang biedt tot de inhoud van Mrs. Ros B.V. Behalve in gevallen van ernstige nalatigheid of fout spel kan Mrs. Ros B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor een verlies van winst, of een bepaalde, incidentele, indirecte, zakelijke zekerheid of enige andere vorm van schade die voort komt van of is gerelateerd aan de werking van onze website, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht de wijze waarop de schade optreedt.

In het geval van informatie die misleidend, onjuist of op enige andere manier ongepast is onder onze aandacht, inspanning zal worden gedaan op een redelijke en eerlijke manier om aan te passen of te verwijderen van dergelijke informatie. Als u dit voelt, neem dan contact op met onze webmaster bij sales@mrsros.nl.

Mrs. Ros B.V.s Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze diensten. Dit geldt ook voor het gebruik van deze website. Zij kunnen op verzoek worden geraadpleegd.

Mrs. Ros B.V. zorgt voor correcte en up-to-date informatie aan onze websites bezoekers. We kunnen echter niet garanderen, dat de informatie in alle gevallen, is vrij van fout, compleet of up-to-date. Om deze reden kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in onze pagina's. Daarnaast is Mrs. Ros B.V. niet verantwoordelijk voor de schade die ontstaat door gebrekkig en/of gedateerd informatie.

Links naar niet-commerciële entiteiten en organisaties kunnen presesent zijn op Mrs. Ros B.V.s pagina's. Mrs. Ros B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Bovendien behoudt Mrs. Ros B.V. uitdrukkelijk het recht, zoals bepaald in artikel no. 2, eerste deel van de Nederlandse Databaselwet (Databankenwet (Stb. 1999, 303)) tot het punt waarop dit recht niet anders is bepaald.