WERELDWIJDE VERZENDING - GRATIS VERZENDING: IN DE EU BIJ BESTELLINGEN VAN € 75 OF MEER EN DE REST VAN DE WERELD BIJ BESTELLINGEN VAN € 500 OF MEER - ACTIEPRODUCTEN KUNNEN NIET WORDEN GERETOURNEERD

Privacybeleid

Mrs. Ros B.V., gevestigd aan Amersfoortseweg 34, 3751LK Bunschoten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:
Website: https://www.mrsros.nl
Adres: Amersfoortseweg 34, 3751LK Bunschoten, Nederland
Telefoon: +31 (0) 33 4450323

W. van Diermen is de Functionaris Gegevensbescherming van Mrs. Ros B.V. en is te bereiken via privacy@mrsros.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken
Mrs. Ros B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoon nummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
bankrekeningnummer
Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mrsros.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens
Mrs. Ros B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om uw betaling af te handelen
Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Mrs. Ros B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Mrs. Ros B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mrs. Ros B.V.).

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren
Mrs. Ros B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen van 7 jaar, waartoe wij wettelijk verplicht zijn ten aanzien van de financiële verantwoording omtrent de belastingadministratie en de daarbij behorende financiële rapportages.

Persoonsgegevens delen met derden
Mrs. Ros B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derde partijen waar dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze instructies, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mrs. Ros B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Mrs. Ros B.V. uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Mrs. Ros B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mrs. Ros B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Verder kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via je browserinstellingen verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@mrsros.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Mrs. Ros B.V.zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mrs. Ros B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
Mrs. Ros B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mrsros.nl

Leeftijdscontrole

Door op enter te klikken controleert u of u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoeken

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg.
Shop now